Projekt

Barn föds inte med fördomar

Detta projekt är just nu viktigare än någonsin. Det heter "Barn föds inte med fördomar" och vänder sig till elever i mellanstadiet, åldrarna 9-12 år. Det är inte en manifestation mot något utan för något. För ett Sverige där alla är lika mycket värda och där allas förmågor tas tillvara på bästa sätt.

Projektet förändrar inte världen, men din klass!

En av samhällets viktigaste uppgifter är att främja jämställdhet och människors lika värde. Kunskap om samhället ger verktyg att orientera sig och ta ansvar för sitt handlande i en komplex värld. Läroplanen för grundskolan (LGR11) slår fast att mellanstadieelever ska kunna reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. De ska undervisas i de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse, inklusive barns rättigheter.

Ett blomstrande samhälle välkomnar mångfald och olikheter. Integration handlar inte om att alla ska bli lika. Det handlar om att vi ska lära oss att acceptera, och även uppskatta, att vi är olika.

Vi som delar dessa värderingar om det blomstran­de samhället bör fundera över hur vi på bästa sätt överför dem till våra barn. Ju förr desto bättre. Växer man upp med utvecklingsstörda, lär man aldrig nå­gonsin ifrågasätta människovärdet, det som säger att vi alla är lika betydelsefulla, oavsett kön, hud­färg eller intelligens. De utvecklingsstörda utmanar urgamla normer, vänder på begreppen och får oss att se tillvaron i ett nytt ljus. De visar att svaghet kan vara en styrka.

Vi vet att en emotionell påverkan leder till förändring. I Sverige har vi länge varit bra på att jobba med dessa frågor i teorin. Men nu vill vi göra något konkret.

Målgrupp

Primärt barn i mellanstadiet, åldrarna 9-12 år. I för­sta hand samtliga klasser i åk fem. Vi begränsar målgruppen för att skapa förutsättningar för att nå ett så bra resultat som möjligt, ett resultat som ock­så kan utvärderas. Vi menar att årskurs fem är en lämplig målgrupp då den åldern är en extra viktig period i barnets identitetsutveckling. Man är mot­taglig för, och nyfiken på, de värderingar som vi vill lyfta fram i projektet.

För mer info om projektet kontakta: peter@gladahudikteatern.se

 

"Om jag fick bestämma för en dag skulle alla få klä sig annorlunda och vara som den vill, för om ingen var annorlunda hade världen stått still." - Emmy, 10 år

"En natt drömde jag att jag fick bestämma allt i hela världen för en hel dag. Jag bestämde att all mobbning skulle försvinna och att alla skulle respektera varandra för hur de ser ut, hur de är och vad de tror på. Allt gick i uppfyllelse, men bara i mina drömmar... " - Emil, 11 år

 

Läs mer här:  http://www.ghtprojekt.se/

 


Projekt


Friskvårdsprojektet - Glada Hudik

Läs mer

Träningsläger med Glada Hudik-teatern i Portugal

Läs mer
Menu