Projekt

Vår övertygelse är att om vi ska förändra människors sätt att tänka, se och förhålla sig till utvecklingsstörda så måste vi börja i skolan.

 

Barn föds inte med fördomar

Detta projekt är just nu viktigare än någonsin. Det heter "Barn föds inte med fördomar" och vänder sig till elever i mellanstadiet, åldrarna 9-12 år. Det är inte en manifestation mot något utan för något. För ett Sverige där alla är lika mycket värda och där allas förmågor tas tillvara på bästa sätt.

Läs mer

Lika och Unika

Lika och Unika är en utställning om allas lika värde och har sin utgångspunkt i Glada Hudik-teaterns arbete. Målet är att lyfta frågor om vad vi betraktar som normalt och vad som ger människor värde. Besökarna ska lämna utställningen med en vilja och ett mål att aktivt fortsätta arbetet med värdegrunder.

Läs mer
Menu